Başarının ilk anahtarı “insan”dır.

İşletmemizde mesleki gelişimin ve motivasyonun sağlanması için İnsan Kaynakları fonksiyonları etkin bir şekilde gerçekleştirilmekte ve yönetilmektedir. İnsan merkezli olarak tüm İK süreç ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre güncellemek, değer üretecek şekilde sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır. Çalışanlarımıza değer üretebilecekleri huzurlu bir iş ortamı sağlayarak sürekli gelişim ve yeni kariyer olanakları sunmayı amaçlamaktayız.

Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

 
 Yükle
 
 Yükle

Diğer Bilgiler

İş Deneyimleri

Nitelikler

Microsoft Office Program Kullanım Düzeyi

Yabancı Dil

Kendinizi 3 kelime ile tanımlayın

 
ile Güçlendirildi ARForms   (Unlicensed)